Sözlükte "meşrutiyet" ne demek?

1. Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi.
2. Osmanlı ımparatorluğunda 1876 anayasasıyla başlayan ve 1918 mondros mütarekesine değin süren ve i. ve ii. meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süremeşrutiyet

Meşrutiyet kelimesinin ingilizcesi

n. constitutionalism
Köken: Arapça